Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı : 25 Aralık 2017

PNH-aHUS ve DİĞER KOMPLEMAN HASTALIKLARI HASTA DERNEĞİ
ÜYELERİNE DUYURU
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2017 Pazartesi tarihinde saat
11.00’de İstanbul,  Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No:7 Daire:1 34349
Beşiktaş – ISTANBUL  adresinde yapılacaktır.

Tüm sayın üyelerin bu önemli toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama
2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
6. Yönetim Kurulu’nun ibrası
7. PNH aHUS Hasta Derneğinin feshi konusunun görüşülerek karara
bağlanması
8. Kapanış
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yerde 6 Ocak
2018 Cumartesi günü saat 11.00’de aynı gündemle, en az 16 üyenin katılımıyla
yapılacaktır. (Dernek Tüzüğü Madde 20)

|

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı : 17 Aralık 2016 Cumartesi

PNH-aHUS ve DİĞER KOMPLEMAN HASTALIKLARI HASTA DERNEĞİ ÜYELERİNE DUYURU

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık 2016 Cumartesi tarihinde saat 11.00’de İstanbul, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No:7 Daire:1 34349 Beşiktaş – ISTANBUL (Tel:  0 212 210 51 60) adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Sayın üyelerin bu çok önemli toplantıya katılmaları rica olunur.

2015-2017 Dönemi Dernek Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2.  Kongre Başkanlık Divanı seçimi
 3.  Şehitler ve yaşamını kaybeden üyelerimiz için Saygı Duruşu
 4.  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
 5.  PNH aHUS Hasta Derneğinin feshi konusunun görüşülerek karara bağlanması
 6.  Kapanış

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yerde 24 Aralık 2016 günü saat 11.00’de aynı gündemle, aynı yerde, en az 16 üyenin katılımıyla yapılacaktır. (Dernek Tüzüğü Madde 20)

|

Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı : 19 Aralık 2015 Cumartesi

PNH-aHUS ve DİĞER KOMPLEMAN HASTALIKLARI HASTA DERNEĞİ ÜYELERİNE DUYURU

Derneğimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Aralık 2015 Cumartesi tarihinde saat 11.00’de İstanbul,  Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No:7 Daire:1 34349 Beşiktaş – ISTANBUL  (Tel:  0 212 210 51 60) adresinde yapılacaktır.

Sayın üyelerin bu önemli toplantıya katılmaları rica olunur.

Kurucu Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
 5. Yönetim Kurulu’nun ibrası
 6. Dilekler, temenniler ve Dernekten üyelerin beklentileri
 7. Tahmini bütçenin görüşülerek oylanması
 8. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ve yedek üyelerinin seçimi
 9. Dernek Adresinin taşınması
 10. Eurordis Üyeliği görüşülmesi
 11. 2016-2017 Aidatların belirlenmesi
 12. Kapanış
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yerde 26 Aralık 2015 günü saat 11.00’de aynı gündemle, aynı yerde, nisapsız olarak yapılacaktır.
|

Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı : 2 Mart 2013 Cumartesi

PNH-aHUS ve DİĞER KOMPLEMAN HASTALIKLARI HASTA DERNEĞİ ÜYELERİNE DUYURU

Derneğimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mart 2013 Cumartesi tarihinde saat 11.00’de İstanbul, Esentepe, Point Hotel, Barbaros (Esentepe Yıldız Posta Caddesi No. 29 Şişli İstanbul Tel: 0212 337 3000) salonlarında yapılacaktır.

Sayın üyelerin bu önemli toplantıya katılmaları rica olunur.

Kurucu Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Kurucu Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
 5. Kurucu Yönetim Kurulu’nun ibrası
 6. Dilekler, temenniler ve Dernekten üyelerin beklentileri
 7. Tahmini bütçenin görüşülerek oylanması
 8. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ve yedek üyelerinin seçimi
 9. Kapanış
Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yerde 9 Mart
2013 günü saat 11.00’de aynı gündemle, aynı yerde, nisapsız olarak yapılacaktır.
|